Allt inom ekonomi för det ägarledda företaget

ISO-certifiering

 
Inom SRF pågår en omfattande satsning på ökad kompetens och kvalitet hos medlemsföretagen. EkonomiPorten ligger långt framme i kvalitetsarbetet, certifieringen enligt ISO 9001 blev klar i april 2006.
 
Att arbeta enligt ISO 9001-standarden innebär totalt kundfokus och omfattande åtgärder för att säkra kvalitén i verksamhet och produktutbud. För kundernas del innebär detta bl a lyhördhet för kundens behov, tydliga avtal med klar ansvarsfördelning, korrekta resultat och leverans enligt avtalad plan.
 
I ISO-standarden ingår också årliga kundundersökningar där kundernas syn på oss som leverantör undersöks.

 

 

 

 

Skicka en förfrågan